TERMÉK KATEGÓRIÁK

ÁSZF

A TTEURO KFT Webáruház adatvédelmi elvei
 
1. BEVEZETŐ

A TTEURO KFT Webáruház tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A áruházunk használata közben a látogatókról és regisztrált felhasználóktól gyűjtött adatokat a TTEURO KFT Webáruház üzemeltetője semmilyen harmadik féllel nem osztja meg, nyilvánosságra nem hozza. A TTEURO KFT Webáruház adatvédelmi elvei kialakítása során a következő törvények, rendeletek és ajánlások betartásával és figyelembe vételével járt el:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
 • Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;


2. FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZÉSEK

A TTEURO KFT Webáruház adatvédelmi elvei az alábbi, az 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az felhasználóval fennáll;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
 • adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


3. A TTEURO KFT ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK

 • Általános adatgyűjtés: A TTEURO KFT Webáruház automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: A TTEURO KFT Webáruház kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, pontos cím), telefonszám (mobil vagy vezetékes). Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet, cégnevet is megadhatnak.


4. AZ ADATOK KEZELÉSE, FELDOLGOZÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

A TTEURO KFT a webáruház üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag a TTEURO KFT által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomon követhetőségét szolgálják. A vásárló adatait a TTEURO KFT Webáruház dolgozói ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.


5. AZ ADATOK MINŐSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

A TTEURO KFT Webáruház az alábbi lehetőségeket kínálja a vásárlóktól gyűjtött személyes adatok pontosságának és biztonságának fenntartásához:

 • A TTEURO KFT Webáruház regisztrált felhasználói személyes adataikat bármikor megváltoztathatják, frissíthetik a website-on bejelentkezés után a profilod menüpont alatt elérhető funkció segítségével.
 • E funkció segítségével nem megoldható kérdések, panaszok kezelésében a TTEURO KFT Webáruház kapcsolat menüpont alatt kérhetnek tájékoztatást.


6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

A törvényi előírásoknak megfelelően az felhasználóknak, azaz a TTEURO KFT Webáruház regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölését kérheti a rendszerből. A TTEURO KFT Webáruház a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok érvényesítésére:

 • A TTEURO KFT Webáruház regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kaphatnak a profilod menüpont alatt.
 • A kapcsolat menüpont alatt bármikor kérhető a regisztráció törlése a rendszerből.
 • További kérdések, panaszok kezelésében a TTEURO KFT Webáruház kapcsolat menüpont alatt kérhetnek tájékoztatást.

7. TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

A TTEURO KFT Webáruház ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a TTEURO KFT Webáruház használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban.